Program "Tahsin Tilawah"


Program Tahsin Tilawah

Dasar program ini mengacu pada sabda Nabi Muhammad SAW, “bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil pada waktu kamu masih di dunia, karena sesungguhnya tempatmu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca.” ( HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Hal itu, karena membaca Al Qur’an dengan tartil dapat membantu untuk mentadabburi dan memikirkan maknanya, menggeraakkan hati, dapat beribadah dengan ayat – ayatnya dan dapat menjadikan diri bersiap – siap siaga secara sempurna ( focus ) kepadanya.

Sehingga terdengan bacaan yang tak tergesa – gesa, dan lebih terasa indah dikala seorang membaca Al Qur’an dengan baik dan benar, sesuai hukum – hukum yang telah disepakati para pakar ulama tajwid, untuk mempermudah para santri RQIU dalam mempelajarinya, maka di buatkan dengan 4 tingkatan tahsin :

  1. Tahsin Tilawah Semester 1
  2. Tahsin Tilawah Semester 2
  3. Tahsin Tilawah Semester 3
  4. Tahsin Tilawah Semester 4

Talaqqi Mitsaliyah yaitu menerangkan pokok – pokok pelajaran secara klasikal menggunakan peraga dengan suara lantang dan jelas kemudia santri menyimak stelah itu mengikutinya.

Selain talaqqi mitsaliyah guru Rumah Qur’an juga memeberikan materi penunjang yaitu latihan Ilmu Tajwid.

Artikel


Lihat Semua

Jadwal Sholat