Wednesday , October 27 2021

Tag Archives: ngaji

Khusyu’ Dalam Shalat Part 2

Khusyu'

Khusyu’ Dalam Shalat Oleh sebab itu, di antara hal paling penting dari perintah Allah yang harus disosialisakan dalam keluarga adalah juga, shalat. Melalaikan shalat adalah malapetaka. Sebaliknya, menyibukkan diri dengan ibadah tak akan membikin manusia celaka, sengsara atapun merana. “Dan perintahkanlah kepada keluarga kamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu …

Read More »

Khusyu’ Dalam Shalat

khusyu'

Khusyu’ dalam shalat Ada beberapa kiat khusyu’ dalam shalat yang kerap kali disinggung oleh para ulama dalam buku-buku mereka khususnya yang berkenaan dengan hukum dan tata cara shalat. Berikut kami sampaikan tulisan yang dikutip dan diramu dari buku “Kaifa Naksya’u  Ash-Shalah”- oleh Fauzan Ahmad az-Zumari – cetakan Darul Basyair …

Read More »

Metode Menghafal Al Qur’an

Metode Menghafal Al-Qur’an Dalam menghafal Al-Qur’an orang yang mempunyai metode dan cara yang berbeda-beda. Namun metode apapun yang dipakai tidak akan terlepasa dari pembacaan yang berulang-ulang sampai dapat mengucapkannya tanpa melihat mushaf sedikitpun. Proses menghafal Al-Qur’an dilakukan melalui proses bimbingan seorang guru tahfizh. Proses bimbingan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Bin …

Read More »