Jangan Sepelekan Al Qur’an

Huruf & Bilangan Al Qur’an

Huruf terpisah-pisah yang mengawali beberapa surat dalam Al Qur’an hingga hingga sekarang masih tetap merupakan rahasia hikmah yang belum diketahui maknanya. Para ahli tafsir mengatakan, huruf-huruf tersebut adalah nama-nama Allah yang khusus berkenaan dengan pengetahuan ghaib-Nya. Ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut menunjukkan nama yang teragung bagi Allah. Ada lagi yang membaca kalimat : (Alif Laam Miim, dzalikal kitabu laa roiba fiihi ( Alif Laam Miim, Kitab (Al-Qur’an ) ini tak ada keraguan didalamnya) dengan makna, Allah berfirman:

Dari huruf-huruf sejenis itu kami stang membawa Kitab yang di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang meragukan, dan Kami menantang siapa aja yang merasa mampu agar membuat Kitab yang di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang meragukan, dan Kami menantang siapa saja yang merasa mampu agar membuat Kitab serupa itu, sekalipun huruf-huruf yang seperti itu tampak tidak sukar bagi semua orang.

Usaha yang dilakukan Rasyad Khalifah menggunakan alat elektronik hingga mendatang yang menarik perhatian untuk mengungkapkan isyarat yang dimaksud oleh bilangan dan huruf dalam Al Qur’an. Dengan suatu perhitungan ia menemukan, bahwa Surah yang diawali dengan huruf-huruf itu dalam jumlah rata-rata lebih banyak dan berulang-ulang. Dalam Surah Qaf misaanya, kita menemukan huruf qaf berulang-ulang dalam jumlah rata-rata lebih banyak dibanding huruf huruf lainnya. Jumlah rata-rata huruf qaf yang terbanyak di dalam surah itu ternyata merupakan jumlah huruf qaf yang terbanyak pula dibanding dengan jumlah huruf qaf yang terdapat di dalam surah-surah lainnya dalam al-Qur’an.

Demikian juga mengenai huruf Alif Laam Miim yang mengawali surah al-Baqarah. Jumlah masing-masing huruf tersebut ternyata lebih banyak daripada huruf-huruf yang lain, Menurut urutan tiga huruf tersebut dan urutan ke bawah jumlah angkanya sebagai berikut

Huruf alif dalam Surah Al-Baqarah berulang 4592 kali.

Huruf Laam dalam Surah Al-Baqarah berulang 3204 kali.

Huruf Miim  dalam Surah Al-Baqarah berulang 2195 kali.

Demikian juga huruf Alif ….Laam …..Miim…. yang mengawali Surah Ali Imran.

Huruf alif dalam Surah Ali Imran berulang 2578 kali.

Huruf Laam dalam Surah Ali Imran berulang 1885 kali.

Huruf Miim  dalam Surah Ali Imran berulang 1251 kali.

Demikian juga huruf Alif ….Laam …..Miim…. yang mengawali Surah Al Ankabut.

Huruf alif dalam Surah Al Ankabut berulang 784 kali.

Huruf Laam dalam Surah Al Ankabut berulang 554 kali.

Huruf Miim  dalam Surah Al Ankabut berulang 344 kali.

Dengan urutan ke bawah seperti itu juga alif, laam, miim dan ra dalam Surah Ar-Ra’ad jumlah rata-rata dari masing-masing huruf tersebut lebih banyak daripada huruf yang lain.

 

Bacar juga Mengapa Allah Menciptakan Serangga?

Di dalam semua surah Makiyyah yang diawali dengan Alif…Laam. Miim.. ternyata tiga huruf itu jumlah rata-ratanya lebih banyak daripada yang terdapat di dalam Surah-Surah Makkiyah lainnya yang tidak diawali dengan tiga huruf tersebut. Demikian pula Surah-Surah Madaniyyah yang diawali dengan Alif…Laam…Miim, jumlah rata-rata tiga huruf tersebut yang terdapat didalamnya pun lebih banyak daripada yang terdapat di dalam Surah-Surah Madaniyyah lainnya yang tidak diawali dengan tiga huruf tersebut.

Hal yang sama ditemukan di dalam surah-surah yang diawali dengan huruf “Ha…Miim”. Jika semua surah yang diawali dengan dua huruf itu digabungkan, maka jumlah rata-rata huruf Haa dan huruf Miim yang terdapat di dalam semua surah Makiyyah.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *